Strom pro Olgu Havlovou a start projektu Každý může změnit svět

Ve dnech 4. – 5. 10. 2018 Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě-Porubě uspořádalo vzpomínkovou akci na Olgu Havlovou. V roce 2018 by se Olga Havlová dožila 85 let. K této příležitosti se po celé České republice z iniciativy Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vysází 85 stromů dobré vůle. Gymnázium Olgy Havlové se k tomuto projektu připojilo a jeden z těchto stromů též vysadilo za účasti vzácných hostů na prostranství před budovou školy. Součástí slavnostního dne 4. října 2018 byl také dopolední program pro žáky školy organizovaný ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Více informací získáte na stránkách Gymnázia Olgy Havlové.