Slavnostní předávání certifikátů novým členům Sítě přidružených škol UNESCO

Dne 11. dubna 2017 se v Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů novým členům České sítě přidružených škol UNESCO. Jedná se o První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Bezpečnostně právní akademii v Ostravě Michálkovicích, Akademii řemesel Praha – Střední školu technickou a Německou školu v Praze.

Certifikáty předal zástupcům jednotlivých škol předseda České komise pro UNESCO a náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

x2017-04-11-slavnostni-predani-certifikatu-pridruz-skolam-unesco_02

Přijetí jmenovaných škol do Sítě přidružených škol UNESCO schválilo valné shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO na svém zasedání konaném dne 26. září 2016 v Chebu.

x2017-04-11-slavnostni-predani-certifikatu-pridruz-skolam-unesco_10x2017-04-11-slavnostni-predani-certifikatu-pridruz-skolam-unesco_12x2017-04-11-slavnostni-predani-certifikatu-pridruz-skolam-unesco_16x2017-04-11-slavnostni-predani-certifikatu-pridruz-skolam-unesco_18