Série výstav Poznej světové dědictví UNESCO

V letošním roce se opět koná série výstav v rámci autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové, čestné členky České komise pro UNESCO, pod názvem „Poznej světové dědictví UNESCO“.

Tento projekt  přibližuje místa v České republice i ve světě vybraná organizací UNESCO pro svou mimořádnou hodnotu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Projekt prohlubuje znalosti a povědomí o těchto místech, představuje jednotlivé unikáty i jejich celky v širších souvislostech a osvětou přispívá k ochraně a zachování těchto skvostů pro budoucí generace. Zároveň podporuje rozvoj udržitelného cestovního ruchu. Projekt naplňuje ochranářské heslo Poznej a chraň. Produkci zajišťuje MEDIA IN dílna nezávislé publicistiky a dokumentaristiky pod vedením autorky projektu. Více informací, včetně kalendáře výstav, je možné nalézt na webových stránkách: http://www.unesco-mediain.cz/

Dokumenty ke stažení:

 

pozvánka na výstavu v Telči