Mezinárodní projekt ACADEMIA MERCURII v Náchodě v rámci programu ERASMUS+

ACADEMIA MERCURII v Náchodě dokončila mezinárodní projekt v rámci programu Erasmus+, který se týká výměny zkušeností s výukou k podpoře podnikatelského ducha žáků středních škol. Tento projekt, realizovaný školou ACADEMIA MERCURII v Náchodě s partnerskými středními školami z Litvy a Španělska, byl zahájen v září 2016 a nyní se blíží ke svému konci (srpen 2018). V průběhu tohoto projektu realizovaného za finanční podpory programu Erasmus+ se školy zabývaly metodikou výuky k podpoře podnikatelského ducha žáků a vypracovaly sbírku výstupů, která je obsažena v přiložené publikaci.

Dokumenty ke stažení:

vysledky-projektu-brozura