Mezinárodní den gramotnosti

8. září si připomínáme Mezinárodní den gramotnosti, jenž byl zaveden na základě rozhodnutí Generální konference UNESCO v roce 1966 v návaznosti na doporučení Světového kongresu ministrů pro vzdělávání o vymýcení negramotnosti, jež se konala v roce 1965 v Teheránu. Cílem Mezinárodního dne gramotnosti je zhodnotit úspěchy ve zvyšování úrovně gramotnosti a formulovat aktuální výzvy. Zlepšování úrovně gramotnosti je jedním důležitých témat cílů udržitelného rozvoje. Letošním tématem je gramotnost v digitální době. UNESCO bude při této příležitosti pořádat dvoudenní akci, jejímž cílem je zhodnotit, jaké dovednosti jsou potřebné v digitální době, a přezkoumat politiky a programy, které mohou zvýšit příležitosti, jež digitální doba přináší. Udělena bude také Mezinárodní cena za gramotnost. Tato cena je od roku 1967 udělována významným a inovativním programům, které podporují zvyšování gramotnosti.

Dokumenty ke stažení:

message-irina-bokova-international-literacy-day