Mentoringový program pro středoškolačky

Během zasedání Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku České komise pro UNESCO konaného dne 25. listopadu 2016 byl Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR prezentován Mentoringový program pro středoškolačky, jehož cílem je podpořit dívky ve volbě studia technických oborů a zvýšit tak dlouhodobě nízký počet žen v těchto oborech, zejména v oblasti vědy. Do programu jsou zapojeny vysoké školy v Praze, Brně, Olomouci a v Plzni.

Zapojení studentek do programu nepřináší pro školu ani pro zúčastněné studentky žádné finanční náklady. Zároveň neklade žádné nároky na vyučující. O celý průběh programu se stará jeho koordinátorka, která zprostředkovává komunikaci mezi jeho účastnicemi.

Na webových stránkách http://www.genderaveda.cz/mentoring/pro-stredoskolacky/ se můžete dozvědět veškeré informace o tomto programu. Na youtube je také ke zhlédnutí video: https://www.youtube.com/watch?v=zf-sT90jlk8. V případě zájmu si také můžete prohlédnout fotografie z plakátové výstavy programu (http://www.genderaveda.cz/mentoring/pro-stredoskolacky/plakatova-vystava-2016).

Studentky se mohou přihlásit do poloviny ledna 2017 přes registrační formulář na uvedených webových stránkách.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se programu se můžete obrátit na paní Martinu Fucimanovou (martina.fucimanova@soc.cas.cz).