Kulturní a přírodní dědictví regionů

Pozvánka na seminář pořádaný Klubem ekologické výchovy, z. s., ve spolupráci s Tauferovou SOŠ veterinární v Kroměříži a Českou komisí pro UNESCO.

KLUB EKOLOGICKÉ VÝCHOVY, Z. S.,

VE SPOLUPRÁCI S TAUFEROVOU STŘEDNÍ ODBORNOU ŠKOLOU VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ A

ČESKOU KOMISÍ PRO UNESCO

u příležitosti 20. výročí založení Klubu ekologické výchovy

a 70. výročí vzniku UNESCO

vás zvou

na akreditovaný seminář s exkurzí

KULTURNÍ A PŘÍRODNÍ DĚDICTVÍ REGIONŮ ČR,

který se bude konat v Kroměříži

18. a 19. září 2015

(pátek, sobota)