Historická konference „Hrdinové druhého odboje“

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, člen České sítě přidružených škol UNESCO, pořádá dne 10. května 2017 konferenci „Hrdinové druhého odboje“, která je věnovaná nejen aktu vyrovnávací spravedlnosti na zastupujícím říšském protektorovi Reinhardu Heydrichovi, ale i dalším hrdinům druhého odboje a také životu občanů v Protektorátu Čechy a Morava.

Konference vychází zejména z prací studentů prvního ročníku Střední policejní školy. Na základě zadání jednotlivých témat se pod vedením PhDr. Martina Kudláčka seznamují s historickými souvislostmi a zároveň se zdokonalují v práci s literaturou, ve formální úpravě práce či stylistice. Studentské práce se tak stanou první větší vazbou mezi jednotlivými předměty a do budoucna též základem pro středoškolskou odbornou činnost.

Vystoupení studentů na dané téma se budou prolínat s prezentacemi odborníků. Účast přislíbili: Mgr. Pavel Kmoch (historik, filmový poradce), Mgr. Ondřej Kolář, Ph.D. (Slezské zemské muzeum, vedoucí oddělení historického výzkumu), pplk. Mgr. Radek Galaš (historik, kurátor, publicista, Muzeum Policie ČR, vedoucí správy sbírek), Bc. Miloš Skořepa (komisař, ÚO PČR Klatovy) či Mgr. Marek Melša (historik, průvodce).

Konference se uskuteční v areálu školy v objektu vzdělávacího centra od 9:00 hodin.