Evropský den jazyků na ZŠ Chýnov, okres Tábor

Dne 2. října 2017 se v Základní škole v Chýnově uskutečnil v rámci odpoledního vyučování tradiční projekt – Evropský den jazyků. Jeho cílem bylo nejen upozornit na význam výuky cizích jazyků, ale i vyzdvihnout jazykovou a kulturní různorodost Evropy a podněcovat žáky k jejímu poznávání.

kolaz-z-fotografii

V jazykových soutěžích zaměřených na znalosti českého, německého a anglického jazyka letos změřily síly děti z 2. stupně. A co bylo pro soutěžící připraveno? Žáci se vedle jazykových kvízů a testů zabavili i na oddychových stanovištích v podobě pexes, doplňovaček a práce s interaktivní tabulí a počítači. Předváděli spolužákům jednoduché scénky v různých jazycích, snažili se zorientovat v evropských místech a státech. Ve výtvarné dílně tvořili puzzle a kaligramy ze slov v několika jazycích. Velký zájem byl i o přepis několika slov z latinky do azbuky. Ukázalo se však, že pro mnohé byl úkol obtížný.

Dokumenty ke stažení:

evropsky-den-jazyku-plakat