eTwinning na Základní škole U Sýpek v Kroměříži

Základní škola U Sýpek v Kroměříži se v letošním školním roce zapojila do několika kratších i dlouhodobějších mezinárodních projektů eTwinning. Tato platforma nabízí bezpečné webové rozhraní a velkou databázi škol pro spolupráci skupin žáků napříč zeměmi Evropské unie.

predstavujeme-cr

Na  začátku školního roku se v rámci výuky anglického jazyka žáci 4., 7. a 8. ročníku touto formou spojili se studenty z Velké Británie, Polska, Rumunska, Španělska, Řecka, Itálie, Chorvatska a Srbska a oslavili tak Den evropských jazyků.

4

Na tuto aktivitu pak navázali celoročním projektem Let´s Twin our Unesco Heritage, ve kterém si připomínáme to, že rok 2017 byl vyhlášen jako Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj. Po úvodních seznamovacích aktivitách se žáci chystají zpracovat krátké video, v němž představí Kroměříž a její nejvýznamnější pamětihodnosti. Vše budou sdílet se studenty z partnerských škol, své práce si vzájemně zhodnotí a okomentují.

7

K mezinárodní spolupráci se přidaly i skupiny žáků 6. a 8. ročníku, kteří si jako druhý cizí jazyk zvolili němčinu. Šesťáci v rámci svého projektu německy komunikují se žáky, ze Slovenska, Polska, Maďarska, Itálie, Chorvatska, Řecka, Turecka a pochopitelně z Německa. Poznávají kamarády, symboly, tradice a zvyklosti výše zmíněných partnerských zemí. Osmáci navázali spolupráci se studenty z Polska a Francie a díky tomu vznikl projekt Märchenwelt (Pohádkový svět), jehož hlavním cílem je kreativně zpracovat jednu z pohádek bratří Grimmů.

3

Věříme, že spolupráce s našimi zahraničními partnery pomůže našim žákům odbourat ostych komunikovat v anglickém i německém jazyce, že žáci vylepší své komunikativní dovednosti a budou tak motivováni k dalšímu studiu jazyků.

Mgr. Pavlína Kostková a Mgr. Lenka Rygálová, ZŠ U Sýpek Kroměříž