Časopis Ochrana přírody

Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a správami všech čtyř národních parků v ČR vydává časopis Ochrana přírody, který je v elektronické podobě k dispozici na webové stránce: http://www.casopis.ochranaprirody.cz V tištěné podobě časopis vychází již od roku 1946.

Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR je státní organizace, která je zároveň úřadem ochrany přírody, zejména pro chráněné krajinné oblasti a národní přírodní rezervace a památky, a zároveň odbornou institucí pro ochranu přírody.

Agentura nabízí přidruženým školám UNESCO spolupráci. Zájemci se mohou obrátit na regionální pracoviště, která jsou ve všech krajských městech a ve všech chráněných krajinných oblastech.