23. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR

Ve dnech 25. a 26. září 2017 se v Kroměříži uskutečnilo 23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice, které ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO a Městem Kroměříž hostila a pořádala Základní škola U Sýpek.

Během zasedání byla vyhodnocena činnost za uplynulé období a projednány plány činnosti Sítě na nadcházející období, účastníci si rovněž vyslechli celou řadu zajímavých tematických přednášek.

Valné shromáždění schválilo témata Týdne škol UNESCO pro školní rok 2017/2018: Osudové osmičky v našich dějinách a Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru.

Během zasedání se také uskutečnily volby do Koordinačního týmu na období 2017 až 2020 a proběhl neformální seminář na téma přínosů členství v Síti přidružených škol UNESCO.

Školy rovněž prezentovaly projekty, které v uplynulém školním roce realizovaly v rámci Týdne škol UNESCO na téma „Udržitelný cestovní ruch pro rozvoj“.

Během druhého dne zasedání k účastníkům promluvil prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., ministr školství, mládeže a tělovýchovy a předseda České komise pro UNESCO.

foto-family

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

zaznam

prezencni-listina

volby-2017-volebni-protokol

TEMATICKÉ PREZENTACE:

prezentace-tematicke-prezentace-ales-dvorak-obcanske-vzdelavani

prezentace-tematicke-prezentace-docent-sebek-osudove-osmicky

prezentace-tematicke-prezentace-karolina-bulinova-tuvat

prezentace-tematicke-prezentace-sk-pro-unesco-filadelfiova

prezentace-tematicke-prezentace-sk-pridruzene-skoly-natalia-fillova

prezentace-tematicke-prezentace-vaclav-voslar-revolution-train