foto1-spolecne

Umění spojuje a pomáhá – odborné stáže pro umělecké obory

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí v současné době realizuje projekt Erasmus+, který je zaměřen na odborné stáže pro žáky uměleckých oborů. V rámci projektu se zrealizují čtyři aktivity – odborné stáže v zemích Evropské unie, zaměřené na propojení umění, vzdělávání, muzejní činnosti a designu. Do projektu bude celkem zapojeno téměř 50 žáků školy. Od[…]