sdg12

Německá škola v Praze – mezioborový projekt zaměřený na odpovědnou výrobu a spotřebu

Německá škola v Praze se v uplynulém školním roce zaměřila v rámci svého mezioborového projektu na odpovědnou výrobu a spotřebu. Mezioborový projekt je mimo témat Týdne škol UNESCO další aktivitou Sítě přidružených škol, který má vycházet z prioritních oblastí vzdělávání UNESCO, v tomto případě udržitelného rozvoje a udržitelného životního stylu. Zároveň odpovídá i Cíli udržitelného[…]