nahledovy_img_20191007_154140

Církevní gymnázium v Kutné Hoře: úspěšné pokračování česko španělské spolupráce

V rámci projektu Erasmus+ KA 229 studenti ze španělské školy IES Andreu Sempere v Alcoy navštívili partnerskou školu Církevní gymnázium v Kutné Hoře. Cílem bylo navázat na tvorbu tras udržitelného cestovního ruchu v Alcoy, tentokrát v Kutné Hoře a okolí, a zároveň poznat místní kulturní a přírodní dědictví: Praha, Kutná Hora, údolí Vrchlice, zámek Žleby.[…]

foto1-spolecne

Umění spojuje a pomáhá – odborné stáže pro umělecké obory

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí v současné době realizuje projekt Erasmus+, který je zaměřen na odborné stáže pro žáky uměleckých oborů. V rámci projektu se zrealizují čtyři aktivity – odborné stáže v zemích Evropské unie, zaměřené na propojení umění, vzdělávání, muzejní činnosti a designu. Do projektu bude celkem zapojeno téměř 50 žáků školy. Od[…]

akademie9

Akademie řemesel Praha třikrát první místo v mezinárodní soutěži řemesel SKILL 2019

Třikrát první místo na mezinárodní soutěži SKILL pro Akademii řemesel Praha – SŠT Ve dnech 17. 9. – 19. 9. 2019 proběhla ve Vysokém Mýtě již devátá mezinárodní soutěž řemesel SKILL 2019. Tak jako minulý rok se Akademie řemesel Praha – SŠT účastnila soutěže v následujících oborech: zednické práce, montér suchých staveb a obkladač. Za[…]

akademie4

Konference k projektu AlterDrive na Akademii řemesel Praha – SŠT

Mezinárodní konference „Aspekty fungování moderního automobilového průmyslu a odborné přípravy v Evropě“ pořádaná dne 17. září 2019 v budově Akademie řemesel Praha – Střední školy technické k projektu AlterDrive řešila průnik ožehavého celosvětového tématu – automobilový průmysl je jedním z nejsilnějších znečišťovatelů životního prostředí – s obsahem odborného vzdělávání. Některá řešení alternativních pohonů aut se[…]

sdg12

Německá škola v Praze – mezioborový projekt zaměřený na odpovědnou výrobu a spotřebu

Německá škola v Praze se v uplynulém školním roce zaměřila v rámci svého mezioborového projektu na odpovědnou výrobu a spotřebu. Mezioborový projekt je mimo témat Týdne škol UNESCO další aktivitou Sítě přidružených škol, který má vycházet z prioritních oblastí vzdělávání UNESCO, v tomto případě udržitelného rozvoje a udržitelného životního stylu. Zároveň odpovídá i Cíli udržitelného[…]