ilustracni-foto_masopust

Evropský rok kulturního dědictví: výzva k vyplnění dotazníku a účasti na výukovém semináři ve Vídni

V průběhu srpna bylo ústředím UNESCO v Paříži spuštěno dotazníkové šetření zkoumající stav výuky nehmotného kulturního dědictví v členských státech EU. Studie je součástí společného projektu mezi EU a UNESCO, jejímž cílem je popularizovat pojem nehmotného kulturního dědictví a to prostřednictvím začlenění tohoto tématu do výuky a jeho dalším prohlubováním. Dotazník je určen učitelům základních[…]