osmickove-roky-ostravy

Osmičkové roky jako mezníky v dějinách Ostravy

Gymnázium Olgy Havlové uspořádalo ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 již XV. středoškolskou studentskou konferenci na téma „osmičkových výročí“. Veškeré informace o pestrém dvoudenním programu naleznete v rekapitulačním textu (doplněném o žebříček týmů studentské soutěže v ulicích a výběrem fotografií ze všech akcí/míst konferenčního programu) na webových stránkách školy.