1031867_964215_rytirska

Zasedání Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v ČR

Dne 23. listopadu 2017 se uskutečnilo první zasedání nového Koordinačního týmu Sítě přidružených škol UNESCO v ČR, který vzešel z voleb uskutečněných během 23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Prvním bodem programu byly volby předsedy a místopředsedy. Předsedou Koordinačního týmu na období 2017 až 2020 byl zvolen Mgr. Petr Šimíček z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě,[…]

gymnazium_olgy_havlove

Studentská konference „Ostrava v neklidném XX. století“

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě uspořádalo ve dnech 15. a 16. listopadu 2017 již XIV. dvoudenní středoškolskou studentskou konferenci, která byla letos zakomponována do oslav 750. výročí první zmínky o Ostravě. Konference byla věnována památce významných osobností, se kterými škola celá léta spolupracovala: historikovi prof. M. Borákovi a ředitelce Archivu města Ostravy dr. B. Przybylové. Konference[…]