gem-report

Zpráva o celosvětovém vzdělávání 2017/2018

Dne 24. října 2017 byla na tematických akcích pořádaných v Londýně, Brasílii a Maputu zveřejněna Zpráva o celosvětovém vzdělávání 2017/2018, která tentokrát zdůrazňuje téma odpovědnosti ve vzdělávání. Odpovědnost je velmi důležitá pro dosahování cíle udržitelného rozvoje č. 4 – kvalitní vzdělávání. To by mělo být sdílenou odpovědností všech aktérů ve vzdělávání: vlád, škol, učitelů, rodičů, žáků,[…]