foto-kvetna-zahrada-1

23. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR

Ve dnech 25. a 26. září 2017 se v Kroměříži uskutečnilo 23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice, které ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO a Městem Kroměříž hostila a pořádala Základní škola U Sýpek. Během zasedání byla vyhodnocena činnost za uplynulé období a projednány plány činnosti Sítě na nadcházející[…]

world_teachers_day

Světový den učitelů – 5. říjen

5. říjen je Světovým dnem učitelů, který se připomíná od roku 1994 v souvislosti s výročím přijetí Doporučení UNESCO a Mezinárodní organizace práce o postavení učitelů z roku 1966. V roce 1997 pak bylo přijato Doporučení UNESCO a Mezinárodní organizace práce o postavení vysokoškolských učitelů. Od přijetí posledně jmenovaného doporučení tedy letos uplynulo 20 let. Letošním[…]