gem-report

Zpráva o celosvětovém vzdělávání 2017/2018

Dne 24. října 2017 byla na tematických akcích pořádaných v Londýně, Brasílii a Maputu zveřejněna Zpráva o celosvětovém vzdělávání 2017/2018, která tentokrát zdůrazňuje téma odpovědnosti ve vzdělávání. Odpovědnost je velmi důležitá pro dosahování cíle udržitelného rozvoje č. 4 – kvalitní vzdělávání. To by mělo být sdílenou odpovědností všech aktérů ve vzdělávání: vlád, škol, učitelů, rodičů, žáků,[…]

sdg

Ministr Zaorálek předal ceny vítězům soutěže o udržitelném rozvoji

Dne 10. října 2017 předal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek ceny vítězům výtvarné soutěže „Svět v roce 2030“ určené pro žáky a studenty základních a středních škol, které jsou členy Sítě přidružených škol UNESCO. Ministerstvo zahraničních věcí soutěž uspořádalo u příležitosti zahájení předsednictví ČR v Hospodářské a sociální radě OSN (ECOSOC). V soutěži zvítězila v kategorii[…]

zs-chynov

Evropský den jazyků na ZŠ Chýnov, okres Tábor

Dne 2. října 2017 se v Základní škole v Chýnově uskutečnil v rámci odpoledního vyučování tradiční projekt – Evropský den jazyků. Jeho cílem bylo nejen upozornit na význam výuky cizích jazyků, ale i vyzdvihnout jazykovou a kulturní různorodost Evropy a podněcovat žáky k jejímu poznávání. V jazykových soutěžích zaměřených na znalosti českého, německého a anglického jazyka letos[…]

foto-kvetna-zahrada-1

23. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR

Ve dnech 25. a 26. září 2017 se v Kroměříži uskutečnilo 23. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v České republice, které ve spolupráci se Sekretariátem České komise pro UNESCO a Městem Kroměříž hostila a pořádala Základní škola U Sýpek. Během zasedání byla vyhodnocena činnost za uplynulé období a projednány plány činnosti Sítě na nadcházející[…]

world_teachers_day

Světový den učitelů – 5. říjen

5. říjen je Světovým dnem učitelů, který se připomíná od roku 1994 v souvislosti s výročím přijetí Doporučení UNESCO a Mezinárodní organizace práce o postavení učitelů z roku 1966. V roce 1997 pak bylo přijato Doporučení UNESCO a Mezinárodní organizace práce o postavení vysokoškolských učitelů. Od přijetí posledně jmenovaného doporučení tedy letos uplynulo 20 let. Letošním[…]

aopk

Časopis Ochrana přírody

Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a správami všech čtyř národních parků v ČR vydává časopis Ochrana přírody, který je v elektronické podobě k dispozici na webové stránce: http://www.casopis.ochranaprirody.cz V tištěné podobě časopis vychází již od roku 1946. Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR je státní organizace, která[…]

zs-chynov

Světový den pro srdce na ZŠ Chýnov

Dne 29. září 2017 se žáci ze Základní školy Chýnov, okres Tábor, zapojili do akcí u příležitosti Světového dne srdce, který byl prohlášen v roce 2000 s cílem upozornit na fakt, že nemoci srdce jsou celosvětově největší příčiny úmrtí. V letošním roce měla kampaň téma „Tvé srdce pohání celé tvé tělo. Nechá tě milovat, smát[…]