cultural-diversity

Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj

21. květen je Světovým dnem kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj. Generální ředitelka UNESCO Irina Boková při této příležitosti vydala sdělení, ve kterém připomíná socioekonomický význam kultury a společenský význam kulturní rozmanitosti s odkazem na Agendu OSN 2030 pro udržitelný rozvoj. Irina Boková rovněž upozorňuje na násilí namířené proti kulturním menšinám, jehož důsledkem je ničení[…]