psjg

První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové a Světový den životního prostředí

V duchu motta „propojení s přírodou“ vyrazili terciáni Prvního soukromého jazykového gymnázia V Hradci Králové na výuku biologie do Přírodní památky Roudnička a Datlík u Hradce Králové. Exkurze proběhla v pátek 26. 5. 2017 s předstihem, neboť Světový den životního prostředí připadá na 5. červen, v příjemném slunečném odpoledni. Studenti získali informace o flóře a fauně významného chráněného území a na vlastní[…]

zs-nad-prehradou_praha

Proměna míst kudy kráčela Marie Terezie

Od  května 2017 se v Základní škole Nad Přehradou v Praze 10 koná pro veřejnost výstava žákovských prací k 300. výročí narození Marie Terezie. Škola také obdržela za prostorové dílo „Vesnická škola“ první cenu ve výtvarné soutěži „Za časů české královny Marie Terezie“ Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského. Výstava je součástí projektu Udržitelný cestovní ruch[…]

world-environment-2

Výzva UNEP ke Světovému dni životního prostředí

5. červen je Světovým dnem životního prostředí. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) při této příležitosti vyzval školy k tomu, aby uspořádaly dle možností výuku v přírodě tak, aby bylo naplněno letošní motto „propojeni s přírodou“. Více informací o světovém dni i letošním mottu lze nalézt na webových stránkách: http://worldenvironmentday.global/ Dokumenty ke stažení: un-environment

policejni_skola

Studentská konference „Hrdinové druhého odboje“

V květnu a červnu letošního roku si česká veřejnost připomíná 75. výročí operace Anthropoid a následného období tzv. heydrichiády. Vyjma „oficiálních“ a velkých připomínkových akcí pořádaných paměťovými institucemi se letošní jubileum stalo podnětem také pro řadu komornějších, leč rovněž důležitých iniciativ. K těm patřila i konference s názvem Hrdinové druhého odboje, která proběhla ve středu 10. května na[…]

cultural-diversity

Světový den kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj

21. květen je Světovým dnem kulturní rozmanitosti pro dialog a rozvoj. Generální ředitelka UNESCO Irina Boková při této příležitosti vydala sdělení, ve kterém připomíná socioekonomický význam kultury a společenský význam kulturní rozmanitosti s odkazem na Agendu OSN 2030 pro udržitelný rozvoj. Irina Boková rovněž upozorňuje na násilí namířené proti kulturním menšinám, jehož důsledkem je ničení[…]

psjg

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové v přírodní památce Na Plachtě

V sobotu 22. dubna 2017, kdy celý svět slaví Mezinárodní den Země, proběhla tradiční ekologická brigáda Na Plachtě. První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové je spoluorganizátorem této pravidelné akce. Počasí bylo typicky aprílové s vydatným deštěm a větrem. Ani tyto nepříznivé podmínky však neodradily nejvytrvalejší studenty, aby pomohli tamní přírodě. Odstraňovali náletové dřeviny, hrabali „stařinu“,[…]