courier-stamp

UNESCO Courier je zpět!

Letos bylo obnoveno vydávání informačního časopisu UNESCO „UNESCO Courier“. Jeho nové číslo v elektronické podobě je možné stáhnout zde: http://en.unesco.org/courier

press-day

Světový den svobody tisku

Dne 3. května 2017 si připomínáme Světový den svobody tisku. Generální ředitelka UNESCO Irina Bokové při této příležitosti vydala sdělení, ve kterém upozorňuje na nové výzvy týkající se postavení novinářů a novinářské profese, zejména pokud jde o konfrontaci s novými médii a sociálními sítěmi, na nutnost zajištění svobody a plurality médií a plnění cíle udržitelného rozvoje, pokud[…]