Prázninové vydání newsletteru České komise pro UNESCO

Slavnostní předávání certifikátů novým členům Sítě přidružených škol UNESCO

Dne 11. dubna 2017 se v Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů novým členům České sítě přidružených škol UNESCO. Jedná se o První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Bezpečnostně právní akademii v Ostravě Michálkovicích, Akademii řemesel Praha – Střední školu technickou a Německou školu v Praze. Certifikáty předal zástupcům jednotlivých[…]

u-sypek

eTwinning na Základní škole U Sýpek v Kroměříži

Základní škola U Sýpek v Kroměříži se v letošním školním roce zapojila do několika kratších i dlouhodobějších mezinárodních projektů eTwinning. Tato platforma nabízí bezpečné webové rozhraní a velkou databázi škol pro spolupráci skupin žáků napříč zeměmi Evropské unie. Na  začátku školního roku se v rámci výuky anglického jazyka žáci 4., 7. a 8. ročníku touto formou spojili[…]