courier-stamp

UNESCO Courier je zpět!

Letos bylo obnoveno vydávání informačního časopisu UNESCO „UNESCO Courier“. Jeho nové číslo v elektronické podobě je možné stáhnout zde: http://en.unesco.org/courier

press-day

Světový den svobody tisku

Dne 3. května 2017 si připomínáme Světový den svobody tisku. Generální ředitelka UNESCO Irina Bokové při této příležitosti vydala sdělení, ve kterém upozorňuje na nové výzvy týkající se postavení novinářů a novinářské profese, zejména pokud jde o konfrontaci s novými médii a sociálními sítěmi, na nutnost zajištění svobody a plurality médií a plnění cíle udržitelného rozvoje, pokud[…]

poznej-svetove-dedictvi

Série výstav Poznej světové dědictví UNESCO

V letošním roce se opět koná série výstav v rámci autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové, čestné členky České komise pro UNESCO, pod názvem „Poznej světové dědictví UNESCO“. Tento projekt  přibližuje místa v České republice i ve světě vybraná organizací UNESCO pro svou mimořádnou hodnotu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví. Projekt prohlubuje znalosti a[…]

akademie

Jarní exkurze do světa vědy

Akademie věd ČR pořádá v měsících květen a červen 2017 jarní exkurze do světa vědy. Akce je součástí festivalu Týden vědy a techniky a je zaměřena na studenty středních škol a jejich učitele, kteří mají možnost navštívit výzkumná pracoviště Akademie věd ČR a seznámit se s českou vědou. Návštěvníci mohou poznat vědce přímo v jejich působišti,[…]

book-day

Světový den knihy a autorských práv

23. duben byl Generální konferencí UNESCO v roce 1995 vyhlášen Světovým dnem knihy a autorských práv. Cílem tohoto svátku je upozornit na význam podpory četby zejména u dětí a mladých lidí. Generální ředitelka UNESCO Irina Boková u příležitosti letošního Světového dne knihy a autorských práv vydala poselství, ve kterém se zaměřuje na problematiku zajištění přístupu[…]

Prázninové vydání newsletteru České komise pro UNESCO

Slavnostní předávání certifikátů novým členům Sítě přidružených škol UNESCO

Dne 11. dubna 2017 se v Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí ČR uskutečnilo slavnostní předávání certifikátů novým členům České sítě přidružených škol UNESCO. Jedná se o První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové, Bezpečnostně právní akademii v Ostravě Michálkovicích, Akademii řemesel Praha – Střední školu technickou a Německou školu v Praze. Certifikáty předal zástupcům jednotlivých[…]

u-sypek

eTwinning na Základní škole U Sýpek v Kroměříži

Základní škola U Sýpek v Kroměříži se v letošním školním roce zapojila do několika kratších i dlouhodobějších mezinárodních projektů eTwinning. Tato platforma nabízí bezpečné webové rozhraní a velkou databázi škol pro spolupráci skupin žáků napříč zeměmi Evropské unie. Na  začátku školního roku se v rámci výuky anglického jazyka žáci 4., 7. a 8. ročníku touto formou spojili[…]

policejni_skola

Historická konference „Hrdinové druhého odboje“

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, člen České sítě přidružených škol UNESCO, pořádá dne 10. května 2017 konferenci „Hrdinové druhého odboje“, která je věnovaná nejen aktu vyrovnávací spravedlnosti na zastupujícím říšském protektorovi Reinhardu Heydrichovi, ale i dalším hrdinům druhého odboje a také životu občanů v Protektorátu Čechy a Morava. Konference[…]

1031867_964215_rytirska

Zasedání Koordinačního týmu České sítě přidružených škol UNESCO

Dne 23. března 2017 se uskutečnilo zasedání Koordinačního týmu České sítě přidružených škol UNESCO. Koordinační tým vyslechl prezentaci zástupkyň Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu na téma Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Koordinační tým dále schválil výroční zprávu národního koordinátora za školní rok 2015/2016, zabýval se přípravou 23. valného shromáždění České sítě přidružených[…]