1031867_964215_rytirska

Nový předseda České komise pro UNESCO

Dne 1. února 2017 se funkce ujal nový předseda České komise pro UNESCO prof. PhDr. Stanislav Štech, Ph.D., který byl jmenován ministrem zahraničních věcí v souladu s čl. VI Statutu České komise pro UNESCO. Prof. Štech vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, byl dlouholetým vedoucím katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v letech[…]