zs-unesco_uherske_hradiste

Aktuality ze Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti

Dne 10. ledna 2017 proběhl na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti „Den jazyků“, kdy se školní prostory proměnily v několik stanovišť, na kterých žáci plnily jednotlivé úkoly. Prostřednictvím těchto aktivit žáci prokazovali své znalosti v anglickém, německém, španělském, francouzském nebo ruském jazyce. Pro žáky pátých tříd pak tento den představoval inspiraci k rozhodnutí, jaký druhý cizí jazyk si[…]