obrazek-1

Mentoringový program pro středoškolačky

Během zasedání Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku České komise pro UNESCO konaného dne 25. listopadu 2016 byl Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR prezentován Mentoringový program pro středoškolačky, jehož cílem je podpořit dívky ve volbě studia technických oborů a zvýšit tak dlouhodobě nízký počet žen v těchto oborech, zejména[…]

unesco-headquarters

Soutěž UNESCO „Opening hearts and minds to refugees“

Sekretariát UNESCO vyhlásil výzvu k zapojení se do soutěže „Opening hearts and minds to refugees“ (Otevření srdce a mysli pro uprchlíky), která se koná v rámci prioritního tématu globálního občanského vzdělávání, jehož cílem je zvýšit povědomí dětí a mladých lidí o právech uprchlíků a podpořit kulturu vzájemného soužití a mezinárodního porozumění na základě respektu ke kulturní[…]

logo_sustainable-tourism_41

Téma Týdne škol UNESCO pro školní rok 2016/2017

Valné shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO podle čl. 5 odst. 4 Charty České sítě přidružených škol UNESCO na svém zasedání konaném dne 26. září 2016 v Chebu schválilo téma „udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj“ jako téma Týdne škol UNESCO pro školní rok 2016/2017. Rok 2017 byl vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj na[…]

img_0255

V Chebu se uskutečnilo XXII. výroční setkání České sítě přidružených škol UNESCO

Ve dnech 26. a 27. září 2016 se v Chebu uskutečnilo 22. zasedání valného shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO. Během zasedání bylo schváleno téma Týdne škol UNESCO 2016/2017 – udržitelný cestovní ruch pro rozvoj, a to v souvislosti s Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu 2017. Valné shromáždění schválilo nové znění Charty, na jejímž základě mohly být[…]