cirkevni-gymnazium

Přednáška o UNESCO na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře

Dne 30. ledna 2017 se na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře uskutečnila přednáška vedoucí tajemnice České komise pro UNESCO Radky Bordes o činnosti UNESCO. Ve dvou blocích se přednášky zúčastnili studenti primy až tercie a kvarty až sexty. Důraz byl kladen zejména na oblast hmotného i nehmotného kulturního dědictví a na jeho ochranu. Studenti v diskusi[…]

pinkasova-synagoga-napisy

Mezinárodní den památky obětí holocaustu

27. leden je Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu, kdy si připomínáme osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi – Březince v roce 1945. UNESCO každoročně využívá této příležitosti k připomenutí genocidy spáchané na židovském obyvatelstvu a jiných nacistických zločinů a zároveň potvrzuje svůj závazek podporovat vzdělávání o holocaustu a boj proti rasismu a antisemitismu. V roce 2017 je stěžejním[…]

esd

UNESCO-japonská cena ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

UNESCO vyhlašuje třetí ročník UNESCO-japonské ceny ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jejímž cílem je ocenit významné počiny jednotlivců, institucí a organizací (včetně nevládních organizací) dosažené v oblasti vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Ceny byly poprvé uděleny v roce 2015. V roce 2016 putovaly do Kamerunu, Japonska a Velké Británie. Kandidáti na tuto cenu by měli svou činností významně přispět[…]

marieterezie

Výtvarná soutěž „Za časů české královny Marie Terezie“

Národní pedagogické muzeum a knihovny J. A. Komenského vyhlašuje výtvarnou soutěž k 300. výročí narození české královny Marie Terezie pod názvem „Za časů české královny Marie Terezie“, která se koná pod záštitou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové. Soutěž je určena dětem a mladým lidem od 6 do 19 let věku. Jedná se o[…]

zs-unesco_uherske_hradiste

Aktuality ze Základní školy UNESCO v Uherském Hradišti

Dne 10. ledna 2017 proběhl na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti „Den jazyků“, kdy se školní prostory proměnily v několik stanovišť, na kterých žáci plnily jednotlivé úkoly. Prostřednictvím těchto aktivit žáci prokazovali své znalosti v anglickém, německém, španělském, francouzském nebo ruském jazyce. Pro žáky pátých tříd pak tento den představoval inspiraci k rozhodnutí, jaký druhý cizí jazyk si[…]

konf_2016

Studentská konference o životních volbách ve zlomových okamžicích dějin 20. století

Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě – Porubě uspořádalo ve dnech 1.- 2. 12. 2016 již XIII. dvoudenní středoškolskou studentskou konferenci, která nabídla reflexi minulosti ale také zamyšlení nad aktuálními výzvami současnosti. Akci spoluorganizoval spolek PANT s podporou ministerstva školství. Dvoudenní studentská konference byla jednou z aktivit projektu Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin[…]

obrazek-1

Mentoringový program pro středoškolačky

Během zasedání Sekce pro vzdělávání, vědu a informatiku České komise pro UNESCO konaného dne 25. listopadu 2016 byl Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR prezentován Mentoringový program pro středoškolačky, jehož cílem je podpořit dívky ve volbě studia technických oborů a zvýšit tak dlouhodobě nízký počet žen v těchto oborech, zejména[…]

unesco-headquarters

Soutěž UNESCO „Opening hearts and minds to refugees“

Sekretariát UNESCO vyhlásil výzvu k zapojení se do soutěže „Opening hearts and minds to refugees“ (Otevření srdce a mysli pro uprchlíky), která se koná v rámci prioritního tématu globálního občanského vzdělávání, jehož cílem je zvýšit povědomí dětí a mladých lidí o právech uprchlíků a podpořit kulturu vzájemného soužití a mezinárodního porozumění na základě respektu ke kulturní[…]

logo_sustainable-tourism_41

Téma Týdne škol UNESCO pro školní rok 2016/2017

Valné shromáždění České sítě přidružených škol UNESCO podle čl. 5 odst. 4 Charty České sítě přidružených škol UNESCO na svém zasedání konaném dne 26. září 2016 v Chebu schválilo téma „udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj“ jako téma Týdne škol UNESCO pro školní rok 2016/2017. Rok 2017 byl vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj na[…]